Ansatte

Sjøstua

Andrea Bauer

Stilling: Vikar

Ina Skoglund

Stilling: Assistent

Julie Veigård

Stilling: Pedagogisk leder

Julie har fått fast jobb som pedagogisk leder på Sjøstua.

Mariann Brekke

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Mariann er barne- og ungdomsarbeider. Jobber med de minste barna på sjøstua.

Marthe Brekke

Stilling: Vikar

Yvonne Engan Hansen

Stilling: Pedagogisk leder
75 64 95 95

Yvonne er pedagogisk leder på Sjøstua.

Linda Holmegård

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Linda er barne- og ungdomsarbeider på Sjøstua.

Camilla Fridal Solvang

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Camilla er assistent og jobber på sjøstua.

Skogstua

Andrea Bauer

Stilling: Vikar

Ina Marie Pettersen Urheim

Stilling: Assistent

Marthe Brekke

Stilling: Vikar

Runa Gravem-Nordgård

Stilling: Pedagogisk leder

Runa er barnehagelærer på Skogsstua.

Hanne Lise Brekke

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Hanne Lise er Barne- og ungdomsarbeider og jobber på både Sjøstua of Skogsstua

Mette Henriksen

Stilling: Assistent

Mette er assistent og jobber 80% inne på skogsstua.

Andre ansatte

Ann Merete Land

Stilling: Styrer
75 64 95 95
barnehagen@stemland.net

Ann Merete er styrer i Barnehagen.

Jan Børge Johansen

Stilling: Vaktmester

Margrethe Skarvik Høiaas

Stilling: Vikar

Brukes ofte som vikar. Har vært mest på Skogstua