Ansatte

Sjøstua

Andrea Bauer

Stilling: Vikar

Ina Skoglund

Stilling: Assistent

Ina jobber for tiden som assistent på sjøstua.

Mariann Brekke

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Mariann er barne- og ungdomsarbeider. Jobber med de minste barna på sjøstua.

Marthe Brekke

Stilling: Vikar

Yvonne Engan Hansen

Stilling: Pedagogisk leder
75 64 95 95

Yvonne er pedagogisk leder på Sjøstua.

Linda Holmegård

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Linda er barne- og ungdomsarbeider på Sjøstua.

Camilla Fridal Solvang

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Camilla er assistent og jobber på sjøstua.

Skogstua

Andrea Bauer

Stilling: Vikar

Ina Marie Pettersen Urheim

Stilling: Assistent

Ina jobber for tiden 100% som assistent på Skogstua. Hun har foreløpig vikariat til 14.08.20.

Julie Veigård

Stilling: Pedagogisk leder

Julie jobber som pedagogisk leder på skogstua sammen med Runa. Hun har fast jobb i 100%. Julie har jobbet på begge "stuene" våre.

Margrethe Skarvik Høiaas

Stilling: Vikar

Jobber for tiden noen formiddager hver uke på skogstua. Brukes også som vikar.

Marthe Brekke

Stilling: Vikar

Runa Gravem-Nordgård

Stilling: Pedagogisk leder

Runa er barnehagelærer på Skogsstua.

Hanne Lise Brekke

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Hanne Lise er Barne- og ungdomsarbeider og jobber på Skogsstua

Mette Henriksen

Stilling: Assistent

Mette er assistent og jobber 40% inne på skogsstua.

Andre ansatte

Ann Merete Land

Stilling: Styrer
75 64 95 95
barnehagen@stemland.net

Ann Merete er styrer i Barnehagen.

Jan Børge Johansen

Stilling: Vaktmester