Planleggingsdager barnehageåret 2019-20120

Vi har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret og da er barnehagen stenhgt; 15. august 2019, 16. august 2019, 22. november 2019, 2. januar 2020, 14. april 2020