Plan for å forebygge mobbing

Vi har nulltoleranse for mobbing i barnehagen og jobber aktivt for at barna skal ha det trygt og godt i barnehagen.