Progresjonsplan for barnehagen

For å sikre at alle barna får mulighet til utvikle seg på alle områder, har vi laget en progresjonsplan som forteller noe om hva vi skal lære og når det skal skje. det skal skje en progresjon i både læring og utvikling.