Okser og kuer

På gården drives det med kjøttproduksjon av storfe. Det er Kim Børge som driver gården, og han har to fjøser med okser i alle størrelser. Fra små søte kalver, til de ikke fullt så søte storoksene.

Endel av kalvene er født her på gården. De store ammekyrne er av kjøttferase og de får kalv en gang i året. Andre kalver kjøpes inn fra ulike melkeprodusenter i området, og kommer til oss når de er bare noen uker gamle. Disse er ofte av rasen NRF.

Når de er nærmere 2 år sendes de til Horn slakteri på Leknes. Det er spennende å følge med på når storoksene skal fraktes avgårde. En sjelden gan er det nødslakt på gården. Det er hvis noen dyr blir syke eller skader seg.