Ledige barnehageplasser

Vi har fortsatt noen ledige småbarnsplasser i barnehagen. Ta kontakt med oss om du har barn og er interessert i barnehageplass, telefon 75649595. Dere kan gjerne komme på besøk utover våren, men ta kontakt med oss først så dere vet at vi er her og har mulighet til å være litt sammen med dere. Søknadsskjema finnes på Fauske kommune sin hjemmeside.