Planleggingsdager 2022-23

Vi følger skoleruta til Fauske kommune og Planleggingsdager for neste barnehageår er : 18.og 19.august-22 18.noevember-22 2.januar -23 11.april -23