Planleggingsdager 2023-24

Vi har 5 planleggingsdager hvert barnehageår. For 2023-24 er det planleggingsdager; 17.og 18.august-23, 17.november-23, 2.januar-24 og 2.april-24. Disse dagene brukes til planlegging av aktiviteter som skal gjøres og hvordan hverdagen i barnehagen skal gjennomføres til det beste for barn og voksne ut fra det rammeplanen sier vi skal. I tillegg er det kursing og gjennomføring av ulike oppgaver for å bli bedre i jobben vår.