GOD SOMMER

Vi ønsker alle barn, foreldre og øvrige samarbeidspartnere en god sommer! Vi håper på mange fine sommerdager der bading og uteliv i nærområdet vil stå sentralt. Vi minner om at det er planleggingsdager i barnehagen 14. og 15. august 2014!