Brukerundersøkelse 2015

Brukerundersøkelsen vi har fått foreldrene til å svare på er nå ferdig. I år har vi en total score på 5.53(av 6 mulige)!! Det betyr forhåpentligvis at alle foreldrene er fornøyde med det barnehagetilbudet vi gir. Vi er veldig fornøyde med resultatet, men jobber fortsatt med å bli enda bedre på alle områder