Vikariat som pedagogisk leder

En av våre ansatte skal fra høsten ut i svangerskapspermisjon. Da trenger vi en vikar mens hun er borte, og søker derfor etter: Pedagogisk leder

Du er:
 • Førskolelærer eller har annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk
 • Flink til å legge til rette for, og organisere lek og læring i samsvar med barns forutsetninger både ute og inne.
 • Glad i dyr og gjerne har noe kjennskap til gårdsdrift.
 • Kreativ, liker utfordringer og er glad i å ferdes i naturen.
 • Trygg og selvstendig og kan ta ansvar for grupper av barn på tur på en sikker måte.
 • ”Leken”, kreativ og opptatt av barn og deres utvikling.

 

Vi kan tilby:
 • Vikariat 100 % stilling i et år

 • En jobb med fokus på barns sosiale kompetanse og medvirkning

 • deg å være med på å forme et unikt barnehage- tilbud med fokus på gårdsdrift og friluftsliv

 • Gode muligheter til faglig og personlig utvikling i et godt miljø

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger

 • Lønn etter avtale/tariff. Barnehagen er IA- bedrift og medlem av PBL-A

 

Tiltredelse etter nærmere avtale i september/oktober 2012. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi oppfordrer menn til å søke stillingen!
 
For ytterligere opplysninger stikk innom, eller ta kontakt med oss på e-post eller telefon.Daglig leder Lars Bergli tlf. 93 03 29 79 eller styrer Ann Merete Land tlf 75 64 95 95.
 
Søknad med CV og referanser sendes Stemland Gårdsbarnehage AS, Stemland, 8215 Valnesfjord, eller pr e-post til lars.bergli@online.no
Søknadsfrist: 25. mai 2012