planleggingsdager 2017-2018

Neste års planleggingsdager i barnehagen: Mandag 14. og tirsdag 15.august 2017 Fredag 17. november 2017 Tirsdag 2.januar 2018 Tirsdag 3.april 2018