ANGÅENDE FOTOGRAFERING I BARNEHAGEN

Det er greit å ta bilder av egne barn sammen med andre under arrangement (som f.eks luciatog, sangfremvisninger), men kun til privat bruk. Det betyr at det skal i eget fotoalbum hjemme og det skal ALDRI publiseres noe sted hvor det blir offentlig(Facebook, instagram etc). Det er ikke lov til å publisere bilder av barn uten samtykke, og kan i verste fall politianmeldes.